Euroregión „Tatry“: IX. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty

Zoznamy mikroprojektov schválených na spolufinancovanie v rámci strešných projektov pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“ a „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“

 

Informujeme, že 17. decembra 2020 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 sa stretnutie uskutočnilo online. Zasadnutiu predsedal pán Bogusław Waksmundzki - predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ spolu s Patríciou Janoškovou-Hnátovou z Prešovského samosprávneho kraja a Michalom Patušom zo Žilinského samosprávneho kraja.

Výbor pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 vybral na spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci strešného projektu pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“ 14 mikroprojektov a v rámci strešného projektu pod názvom „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“ 7 mikroprojektov.
Okrem toho z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov z alokácie Zväzku Euroregión „Tatry“ na spolufinancovanie mikroprojektov Výbor schválil rezervné zoznamy pre 1. a 3. prioritnú os.
Celková hodnota spolufinancovania z EFRR pre vybrané mikroprojekty presahuje 790 tis. euro. Prijímateľmi mikroprojektov sú poľské a slovenské obce, mestá, kultúrne inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie. Realizáciu mikroprojektov bude riadiť Zväzok Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.

Nižšie predstavujeme zoznamy mikroprojektov schválených na spolufinancovanie z EFRR a rezervné zoznamy v rámci strešných projektov pod názvom „Spája nás príroda a kultúra“ a „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“ Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.