Je potrebné v strešných projektoch prikladať k súhrnným žiadostiam o platbu prílohy?

Ak sú v danej žiadosti o platbu vyúčtované výdavky spoločných mikroprojektov, povinnou prílohou je potvrdenie realizácie zámeru a dosiahnutie ukazovateľov. Vyplýva to z kapitoly 1.5 Pravidlá spolupráce a rozsah aktivít v rámci strešného projektu v prílohe č. 14 „Príručky pre prijímateľa“.