Karpatský euroregión: Ďalšie vydanie bulletinu „Karpatský horizont“

Pozývame všetkých k prečítaniu ďalšieho vydania bulletinu „Karpatský horizont”, ktorý vydáva Združenie Karpatský euroregión Poľsko.

 

V tomto čísle nájdete:

  • skúsenosti s riadením turistickej značky miest,
  • správa o 3. poľsko-slovenskom fóre v Bardejovských Kúpeľoch,
  • návšteva zástupcov EZÚS GO v poľsko-slovenskom pohraničí,
  • v klimate Etno - správa o podujatiach v rámci projektu EtnoCarpathia

a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Newsletter je k dispozícii tu.