Konferencia v Prešove sumarizujúca mikroprojekty v poľsko-slovenskom pohraničí

Strešné projekty Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg 2014 – 2020 boli predmetom stredajšej (10.5.) záverečnej konferencie. Organizovala ju prešovská župa a s projektovými partnermi Karpatským Euroregiónom Poľsko a Zväzkom Euroregiónu Tatry, ako aj partnerom Žilinským samosprávnym krajom sa zamerala na hodnotenie uskutočnených zámerov tzv. malých projektov.

 

V Prešovskom kraji sa ich v rámci štyroch strešných projektov celkovo zrealizovalo 116. Z toho 65 v spolupráci s inštitúciami v Podkarpatskom a 51 v Malopoľskom vojvodstve. Oblasťou záujmu bolo vzdelávanie a taktiež ochrana a rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva v pohraničných regiónoch.

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce bolo vytvorených viac ako 316 km nových alebo modernizovaných cezhraničných turistických trás, uskutočnilo sa 244 tzv. mäkkých aktivít - školení, workshopov a stretnutí, bolo vytvorených 25 nových alebo modernizovaných cezhraničných elektronických služieb, bolo vyvinutých 5 nových produktov cestovného ruchu, bolo vytvorených a rozšírených 54 objektov infraštruktúry a obnovených 6 objektov kultúrneho dedičstva.

Medzi úspešne zrealizované projekty v PSK patrí napr. vybudovanie pumptracku v Humennom, lodenice v Starej Ľubovni, cyklochodníka v Spišskej Belej či  náučných chodníkov Sigord, Tajch ako aj v okolí Roztokov. V Múzeu Solivar v Prešove sa zriadila stála expozícia na skladovanie a distribúciu soli a pre Krajské múzeum v Prešove sa vytvorila virtuálna prehliadka. Na Kapušianskom hrade vznikla expozícia zbraní a brnenia Bohatiera z Maglovca a v Spišskom Hrhove hudobné múzeum. Kežmarok má Remeselnú cestu a v blízkosti lesnej správy Malcov vyrástla malá včelia záhrada.

Televízne spravodajstvo PSK z konferencie:  https://www.youtube.com/watch?v=8HHxaThK2TE

Fotograf: Samorządowy Kraj Preszowski / Prešovský samosprávny kraj

prednášajúci na konferencii publikum propagačné materiály 3D okuliare rodina na veľtrhu pumptruck