Kultúra karpatského pohraničia (film)

Predstavujeme Vám film o medzinárodnom projekte CRinMA, ktorý sa realizuje s účasťou Malopoľského vojvodstva v spolupráci s partnermi z Podkarpatského vojvodstva, Slovenska, Španielska, Portugalska, Talianska a Francúzska.

 

Film ukazuje len úryvkovitý obraz kultúrnej rôznorodosti dedičstva Karpát v poľsko-slovenskom pohraničí regiónov Malopoľského vojvodstva, Podkarpatského vojvodstva a Spiša. Projekt CRinMA je spolufinancovaný z finančných prostriedkov programu Interreg Európa.

Filme je dostupný v poľskom a anglickom jazyku.

Budeme radi, ak si tiež prečítate projektovú publikáciu v poľskom, anglickom, príp. slovenskom jazyku vo verzii prispôsobenej potrebám osôb so zrakovým postihnutím.