Môže byť žiadateľom v rámci programu lesná správa?

Lesné správy ako organizačné jednotky Štátneho lesného hospodárstva Štátne lesy sa nachádzajú v zozname žiadateľov oprávnených v rámci programu.