Môže byť žiadateľom v rámci výzvy v rámci prvej prioritnej osi programu novo založená nezisková organizácia?

Áno novo založená nezisková organizácia môže byť žiadateľom v rámci prvej prioritnej osi.