Môže sa o mikroprojekt uchádzať prijímateľ, ktorý nie je z oprávneného územia?

Áno, na výzvach na predkladanie mikroprojektov sa môžu zúčastňovať prijímatelia, ktorí nie sú z oprávneného územia. V súlade s čl. 20 bod 2, písm. a) nariadenia EÚS musí byť taká operácia prínosná pre oblasť, ktorej sa týka program. V kapitole 4.1.3 v „Príručke pre prijímateľa“ sú uvedené príklady oprávnených výdavkov mimo oprávneného územia:

  1. spojené s aktivitami mimo oprávneného územia, vykonávanými partnermi projektu, napr.: seminár, konferencia organizovaná mimo územia programu
  2. spojené z riadením projektu, t. j. administratívne a kancelárske náklady a personálne výdavky partnera projektu, ktorý má sídlo mimo oprávneného územia,
  3. vynaložené partnerom, ktorý má sídlo mimo oprávneného územia, spojené s cestovaním, bez ohľadu na smer cesty: denné diéty, cestovné lístky (napr.: lietadlo, vlak) a ubytovanie (analogické výdavky, bez ohľadu na smer cesty, vynaložené partnerom projektu, ktorý má sídlo na oprávnenom území, sa uznávajú za vynaložené na oprávnenom území).

V súlade s čl. 20 nariadenia EÚS sú vylúčené výdavky spojené s propagačnými aktivitami a posilňovaním kapacít.