Môžeme počas výroby propagačných materiálov použiť ďalšie logotypy (napríklad logotypy partnerov)?

Áno, je možné použiť logotypy tretích strán, pod podmienkou, že logo programu bude najväčšie zo všetkých logotypov. V skupinách znakov sa nesmú umiestňovať logotypy súkromných dodávateľov, ktorí vykonávajú aktivity v rámci projektu, ale nie sú prijímateľmi.