Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembra 2013

Dokument

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299

pdf 1.01 MB

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja