Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013

Dokument

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302

pdf 1.19 MB

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupen