Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11