O programe Interreg Poľsko – Slovensko na konferencii v Rzeszowe

Dňa 12. októbra 2022 sa v Rzeszowe uskutočnila konferencia, ktorú zorganizovalo Oddelenie územnej spolupráce Odboru regionálneho hospodárstva, venovaná vykonávaniu programov územnej spolupráce na území Podkarpatského vojvodstva. Cieľom tohto podujatia bolo zhrnutie realizácie programov európskej územnej spolupráce a nástroja európskeho susedstva z výhľadu 2014-2020 a oboznámenie jeho účastníkov s programami Interreg novej edície 2021-2027.

 

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia, o. i. štátnej správy, samosprávy, verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Samostatná časť konferencie bola venovaná programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Zhrnutie výsledkov realizácie programu vo výhľade 2014-2020 predstavil pán Krzysztof Kaczmarek, vedúci spoločného technického sekretariátu programu Interreg PL-SK v Krakove. Jeho ďalšie vystúpenie bolo venované predstaveniu najdôležitejších informácií o novom programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Ďalšia prednášajúca, pani Ewa Daszykowska zo Združenia Karpatský euroregión Poľsko, predstavila prezentáciu o fonde malých projektov Interreg PL-SK 2021-2027. Predstavené boli tiež dva projekty Interreg PL-SK: 2014-2020: „Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo Karpatského oblúka v novom vydaní“ bieščadského okresu a „Porta Rusica – z Polonín do Bieščad“ leského okresu.

Viac na stránke RKB v Podkarpatskom vojvodstve.