Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste