Ohlásenie III. zasadnutia Pracovnej skupiny

13. februára sa v Katoviciach uskutoční tretie zasadnutie Pracovnej skupiny zaoberajúcej sa prípravou projektu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027.

 

V programe nasledovného zasadnutie PS sa o. i. nachádzajú:

  • Pokračovanie práce na sociálno-ekonomickej analýze oprávneného územia
  • Predstavenie informácií o paneloch expertov
  • Zosumarizovanie výsledkov analýzy SWOT/TOWS (schvaľovací panel)