Online školenie pre žiadateľov "Žiadosť o príspevok v WOD2021"

Dovoľujeme si vás informovať o pozvánke na webinár pre žiadateľov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 

V súvislosti s výzvami vyhlásenými v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 vás pozývame na on-line webinár pre žiadateľov týkajúci sa aplikácie WOD2021, ktorý sa uskutoční 2. februára 2023 od 9:00 do 11:00 na platforme ZOOM.

Téma webinára:

  • všeobecné predstavenie systému,
  • tvorba používateľského účtu a tvorba organizácie,
  • vyplňovanie žiadosti o príspevok.

Program webinára:  Program webináru o WOD2021 (pdf) 147.0 KB

Webinár je určený pre žiadateľov z Poľska a zo Slovenska (bude sa konať v poľskom jazyku s tlmočením do slovenčiny), ktorí plánujú predložiť žiadosť o príspevok vo výzvach vyhlásených v decembri 2022 (t. j. cesty, biodiverzita, klíma).

Vzhľadom na predpokladané veľké množstvo účastníkov bude počas webinára možnosť kladenia otázok pomocou modulu „Otázky a odpovede”. Po ukončení webinára pripravíme odpovede na položené otázky a umiestnime ich na našej internetovej stránke.

Technické informácie o účasti na webináre:

Ak sa plánujete zúčastniť webinára musíte disponovať zariadením s internetovým pripojením a vhodne nakonfigurovaným vyhľadávačom prispôsobeným na obsluhu súborov cookies a javascript.

V deň webinára musíte kliknúť na uvedený odkaz:

https://cpe-gov-pl.zoom.us/j/98125264408?pwd=MWZMSUVURUUydjRjZzUvK3gwMFNjQT09
Passcode: 505684

Po prihlásení sa vám na paneli v spodnej časti obrazovky zobrazí možnosť výberu jazyka („interpretation”). Ak si chcete vypočuť webinár v poľskom jazyku vyberte si, prosím, poľský jazykový kanál, ak chcete počúvať webinár v slovenčine, vyberte si slovenský kanál.

Účasťou na webináre poskytujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov Centrom európskych projektov so sídlom vo Varšave, Domaniewska 39A v rozsahu prihlasovacích údajov (meno používateľa, podobizeň/avatar a IP adresa zariadenia, prostredníctvom ktorého sa webinára zúčastňujete). Údaje nebudú prenášané do tretích krajín a budú uchovávané po dobu povinnej archivácie. Viac informácií o informačných povinnostiach vyplývajúcich z GDPR nájdete na stránke www.cpe.gov.pl v záložke RODO.