Oravská cesta

Oravská cesta

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 3 315 240,10 euro