Oznam pre poľských prijímateľov v programoch EÚS a ENI o zásade konkurencieschopnosti a uplatňovaní predpisov nového zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)

Chceli by sme Vám pripomenúť, že zákon o verejnom obstarávaní z 11. septembra 2019, platný od 1. januára 2021, nemá vplyv na zmenu pravidiel realizácie postupov verejného obstarávania v prípade zákaziek s hodnotou viac ako 50 tis. PLN bez DPH, a zároveň menej ako 130 tis. PLN bez DPH, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH) v programoch EÚS a ENI.

 

V súlade s pravidlami programu sa zásada konkurencieschopnosti musí uplatňovať v prípade zákaziek s hodnotou:

  • viac ako 50 tis. PLN bez DPH, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH), poskytovaných prijímateľmi, ktorí nie sú povinní uplatňovať zákon o verejnom obstarávaní;
  • viac ako 50 tis. PLN bez DPH, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH), a zároveň menej ako sumy stanovené v čl. 2 ods. 1 ZVO (t. j. menej ako 130 tis. PLN bez DPH), poskytované prijímateľmi, ktorí sú povinní uplatňovať zákon o verejnom obstarávaní.

V znení podrobných pravidiel týkajúcich sa zadávania zákaziek v projekte pre poľských prijímateľov sú uvedené čísla redakčných segmentov, ktoré odkazujú na predpisy už neplatného zákona o verejnom obstarávaní z 29. januára 2004.

Chceli by sme Vás upozorniť na túto skutočnosť a poukázať na potrebu uplatňovať platné predpisy zákona o VO.

Nevyhnutné zmeny, pozostávajúce z prispôsobenia správnych redakčných čísiel, budú vykonané čo najskôr v Programovej príručke.