Ozveny webinára „Pohraničie inšpiruje“

Projekty Interreg sú výnimočné aktivity venované zachovaniu kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Webinár Programu Interreg Poľsko-Slovensko uzatvárajúci kampaň „Pohraničie inšpiruje” prebehol 27.10.2021 a bol venovaný realizovaným projektom. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Spoločného technického sekretariátu a hosťujúci blogeri influenceri Monika a Paweł, ktorí majú na Instagrame profil @zyciepopracy, a Martina Magulová spravujúca profil @CestujemeBezCestovky.

obrazek

Spišské Podhradie, katedrála sv. Martina a Spišský hrad, Slovensko

Vďaka aktivite blogerov sa viac ľudí dozvedelo o miestach a atrakciách, ktoré v poľsko-slovenskom pohraničí nepoznali. Názory používateľov internetu sledujúcich ich sociálne siete potvrdzujú, že ide o správny spôsob prezentácie atrakcií pohraničia.

Skvelý nápad, ako predviesť atrakcie pohraničia očami blogerov, ktorí dokázali nájsť skutočné zaujímavosti. Bravo (Świetny pomysł pokazania atrakcji pogranicza oczami blogerów, którzy potrafili odnaleźć prawdziwe perełki. Brawo)

Zaujímavé, inšpirujúce! Vďaka. (Ciekawe, inspirujące! Dzięki.)

Krásne, rada by som to mesto navštívila.

obrazek

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Haczowe, Poľsko

Viac si o cestách blogerov prečítajte na stránke „Zhrnutie kampane”. 

Kampaň „Pohraničie inšpiruje“ sme viedli na sociálnych sieťach Programu – na Facebooku a Instagrame. V jej priebehu sme zverejnili celkom 27 postov a prezentovali 25 projektov. Príspevky oslovili celkom 100 040 používateľov. Najobľúbenejší príspevok na Facebooku mal viac ako 37-tis. príjemcov.

Hosťami webinára neboli len blogeri, ale tiež ľudia priamo spojení s implementáciou a riadením projektov Interreg.

Krzysztof Kaczmarek, vedúci Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg Poľsko-Slovensko pripomenul, že európsky Program Interreg už 17 rokov podporuje iniciatívy reagujúce na spoločné potreby a výzvy poľsko-slovenského pohraničia. Rovnako poznamenal, že finančná podpora z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj cieli do nasledujúcich priorít:

  1. zachovanie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva,
  2. rozvoj udržateľnej cezhraničnej dopravy,
  3. rozvoj cezhraničného vzdelávania.

obrazek

Radničné námestie v Bardejove, Slovensko

Na záver webinára Marta Gawlik, programová špecialistka, predstavila koncepciu nového Programu Interreg Poľsko-Slovensko pre roky 2021-2027. Zdôraznila, že počas tvorby Programu na ďalších 7 rokov boli zohľadnené výsledky realizovaných projektov, analýzy expertov a špecifiká pohraničia.

Predstavila 4 najdôležitejšie body nového Programu:

  1. starostlivosť o životné prostredie a obmedzenie nepriaznivých dopadov klimatických zmien (ochrana biodiverzity, prispôsobenie zmenám klímy, ekologická uvedomelosť a spolupráca záchranných zložiek),
  2. udržateľná doprava (zlepšenie dopravnej dostupnosti pohraničia, zlepšenie dopravnej bezpečnosti, proekologické dopravné riešenia),
  3. podpora kultúry a turistiky v ekonomickom rozvoji (hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, cezhraničné systémy turistických informácií, sociálne začlenenie a inovácie, zvyšovanie zručností – napr. digitálnych – osôb pracujúcich v turistike a kultúre),
  4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia (zníženie právnych a správnych bariér, výmena skúseností – napr. v oblasti profesijnej a sociálnej aktivizácie, inovatívnosť, ekologická a digitálna transformácia a realizácia malých projektov).

Podstatné je, že po prvýkrát bude v rámci Programu možná účasť malých a stredných podnikov, prvý nábor sa plánuje na tretí štvrťrok roku 2022.

Celkový počet príjemcov webinára je 1086. Bolo zaznamenaných 77 reakcií, komentárov a prístupov.