Plánujete v najbližšom čase oznámiť ďalšie výzvy?

Program momentálne nepredpokladá oznámenie ďalších výziev na predkladanie žiadostí o FP. Pokiaľ by k takémuto oznámeniu došlo, tak budete o tom informovaní prostredníctvom internetovej stránky Programu.

Ale v najbližšej dobe budú ohlásené výzvy na predkladanie mikroprojektov v rámci 3. prioritnej osi Žilinským a Prešovským samosprávným krajom.

Odporúčame navštíviť internetové stránky: