Pozývame Vás do Muszyny na Karpatské preteky kuriérov 2021!

Karpatské preteky kuriérov, ako medzinárodné cyklistické preteky „Chodníkom beskydských kuriérov“ pre juniorov z Poľska a Československa vznikli v roku 1975. Autorom nápadu bol Dr. Mieczysław Król z Ciężkowíc a hlavnými mestami podujatia boli od začiatku Tarnów a Poprad.

 

Preteky sa striedavo konali na trase Tarnów – Poprad nepretržite v rokoch 1975 – 1987. Až v roku 1988  po prvýkrát zavítali do maďarského Miškovca. Táto maďarská epizóda sa skončila už v roku 1991., víťazstvom Piotra Wadeckého, aktuálneho trénera poľskej reprezentácie. V 90. rokoch preteky zaznamenali vzostupy a pády, až nakoniec v roku 2000 zanikli úplne.

V roku 2009 ich znovu aktivovali Tomasz Wójcik a Marek Kosicki, predseda Malopoľského cyklistického zväzu. Dostali trochu nový názov a zmenila sa kategória na U-23. V roku 2010 sa vrátili na Slovensko a boli natrvalo zaradené do kalendára UCI až dodnes. V roku 2012 sa objavili v Čechách, a predovšetkým v roku 2014 sa vrátili do Maďarska, do partnerského mesta Tarnówa, ktorým je krásny Veszprém.

Aktuálny, 38. ročník pretekov sa z dôvodu pandémie uskutoční len na území Poľska:

  • začnú sa 4-kilometrovým, individuálnym prológom ulicami Połańca (29.08.2021)
  • prvá etapa so spoločným štartom na trase Tarnów – Ciężkowice 140 km (30.08.2021)
  • druhá etapa so spoločným štartom Muszyna – Niedzica-hrad 130 km (31.08.2021).

V rámci podpory cezhraničných iniciatív sa zapájame do podujatí, ktoré propagujú cezhraničnú spoluprácu. Dôležitou súčasťou programu Interreg Poľsko – Slovensko sú investície na podporu cestovného ruchu, napríklad turistické chodníky, cyklistické trasy a ďalšie, inovačné produkty v oblasti aktívneho cestovného ruchu. Medzinárodný charakter Karpatských pretekov kuriérov dobre zodpovedá hodnotám programu cezhraničnej spolupráce Interreg.

Pozývame Vás na štart 2. etapy do amfiteátra v Muszyne, kde budeme s naším stánkom! K dispozícii budú turistické mapky, zaujímavé publikácie a športová atmosféra!