Pracovná skupina schválila návrh nového programu

1.07.2021 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie pre prípravu návrhu programu 2021-2027.

 

Alokácia programu na roky 2021-2027 je už známa. Bude predstavovať 129,3 mil. eur EFRR.  

Počas zasadnutia členovia skupiny rozhodli, aké bude rozdelenie finančných prostriedkov programu na jednotlivé tematické oblasti. Najviac finančných prostriedkov, t. j. viac ako 48 % rozpočtu programu, bude určených na rozvoj kultúry a cestovného ruchu (cieľ 4.6). 18 % rozpočtu bude investovaných do cestnej infraštruktúry (cieľ 3.2). Aktivity zamerané na podporu zelenej Európy (ciele 2.4 a 2.7) budú celkovo predstavovať 19 % rozpočtu a aktivity zamerané na lepšie riadenie spolupráce (cieľ 6.1 a 6.3) spolu 8 %. 

Skupina taktiež schválila návrh programu, v ktorom sú stanovené jeho najdôležitejšie ciele a priority. Už čoskoro (júl/august 2021) bude dokument predložený na verejné konzultácie.