Predposledné číslo bulletinu Euroregiónu „Tatry“ v roku 2020

W bulletine nájdete opis septembrových a októbrových podujatí z Euroregiónu „Tatry“ vrátane informácií o implementovaných mikroprojektoch. Veľká časť aktuálneho čísla je venovaná príprave na nový finančný výhľad – súvisí to so započatou prácou pracovnej skupiny na budúcej podobe fondu malých projektov.

Newsletter 9-10/2020