Program PL-SK 2021-2027 schválený Európskou komisiou!

Európska komisia schválila program spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 v plnom rozsahu 26. septembra. Prichádza nový výhľad!

 

Program na roky 2021-2027 prináša niekoľko zmien. Budeme podporovať zapojenie verejnosti a venovať pozornosť súladu s iniciatívou Nový európsky Bauhaus. Doplnili sme požiadavky týkajúce sa pripravenosti projektov na realizáciu, a tiež pozitívneho vplyvu na vykonávanie horizontálnych princípov EÚ.

Rozpočet nového programu predstavuje 129,8 mil. eur. Maximálna úroveň finančného príspevku pre projekt predstavuje 80 % oprávnených nákladov.

Priority v novom programe: 

  • priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie,
  • priorita 2. Prepojenejšie pohraničie,
  • priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie,
  • priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. 

Sprístupnili sme možnosť vyhľadávania projektových partnerov a prezentácie projektových nápadov. Týmto spôsobom chceme vytvoriť priateľskú zónu výmeny kontaktov pre nových prijímateľov.

Ponúkame individuálne konzultácie koncepcií projektov určených na realizáciu v rámci nového programu. Budeme ich realizovať telefonicky, elektronickou poštou, vo forme osobných stretnutí, príp. online.

Sledujte našu webovú stránku a sociálne médiá, kde sa budú objavovať najnovšie informácie spojené s programom 2021-2027.