Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o. vyhlasuje dňa 16.10.2023 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Podrobné informácie nájdete tu (kliknite).

 

Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu:

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.
ulica Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ, Poľsko
tel.+48 18 266 69 53
e-mail: info@fmp-tatry.eu

www.fmp-tatry.eu/