Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje dňa 16.10.2023 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Podrobné informácie nájdete tu (kliknite).

 

Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu:

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov

tel.+ 421 51 7081 572

e-mail: fmp@psk.sk 

www.po-kraj.sk