Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Združenie Karpatský euroregión Poľsko

Združenie Karpatský euroregión Poľsko vyhlasuje dňa 16.10.2023 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Podrobné informácie nájdete tu (kliknite).

 

Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

pl. Jana Kilińskiego 2

32-005 Rzeszów

tel. +48 17 852 52 05

e-mail: sekretariat@karpacki.pl

www.karpacki.pl