Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Združenie "Región Beskydy”

Združenie "Región Beskydy” vyhlasuje dňa 24.10.2023 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Podrobné informácie nájdete tu (kliknite).

 

Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu:

Združenie "Región Beskydy”

ul. Widok 18/3

43-300 Bielsko-Biała

tel: +48 33 488 89 24

e-mail: n.lesinska@euroregion-beskidy.plb.baranska@euroregion-beskidy.pl

http://www.euroregion-beskidy.pl/sk/