Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje dňa 24.10.2023 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Podrobné informácie nájdete tu (kliknite).

 

Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48

011 09  Žilina

Tel.: + 421 41 5032 175; + 421 41 5032 307; + 421 41 5032 340

e-mail: plskfmp@zilinskazupa.sk 

www.regionzilina.sk