Regata o pohár programu Interreg Poľsko-Slovensko

 

30. júla sa konala Regata o pohár programu Interreg Poľsko-Slovensko. Podujatie sa konalo v Polańczyku ako sprievodné podujatie k 23. národnému festivalu Eco Cypel 2022. Regionálny kontaktný bod v Rzeszowe zastupoval program Interreg PL-SK. 

Regaty sa zúčastnilo 12 jácht.

Viac informácií o festivale