Správa zo dňa otvorených dverí projektu Otvorené múzeá

10. septembra 2021 sa konal deň otvorených dverí projektu „Otvorené múzeá“, a to paralelne v Malopoľskom vojvodstve v Konferenčnom a výstavnom centre „Kasztel w Szymbarku“ a v Sliezskom vojvodstve v Mestskom kultúrnom stredisku v Czechowiciach-Dziedziciach.


1. Szymbark

Počas stretnutia bola predložená informácia o podpore projektov z oblasti kultúrneho dedičstva v rámci programu. V rámci edície 2014-2020 bola viac ako polovica prostriedkov Programu pridelená na akcie a činnosti v oblasti ochrany, propagácie a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva. Účastníci stretnutia sa tiež oboznámili s výstavou „Pogórzanie a susedia – ľudové kroje z regiónov Poľska a Slovenska“ a navštívili Etnografický a vzdelávací park v Szymbarku, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu.

obrazek   obrazek

2. Czechowice-Dziedzice

Organizátori informovali o tom, čo vzniklo vďaka prostriedkom z programu, a tiež o predpokladoch nasledujúcej edície Programu. Hostia, ktorí nás navštívili, mohli okrem iného vidieť aké atrakcie skrýva v sebe záhrada, ktorá vznikla v rámci projektu Otvorené múzeá. Najmenší z nich ukladali puzzle, riešili vzdelávacie krížovky, rébusy a kvízy spojené s programom a cezhraničnou spoluprácou. Veľa ľudí uvidelo zbierky zhromaždené v obnovenej Regionálnej izbe a využilo možnosť prechádzky s kurátorom po vybraných objektoch na Ceste dedičstva Czechowíc-Dziedzíc. Počas podujatia sme tiež predstavili výstavu zobrazujúcu výsledky ďalších poľsko-slovenských projektov, do ktorých sú zapojení partneri z nášho vojvodstva. Návštevníci mali k dispozícii mapy, brožúry a ďalšie materiály propagujúce poľsko-slovenské pohraničie.
Viac o projekte: https://projekty.plsk.eu/projekty/projekt/74

obrazek   obrazek