Reportáž z Ekonomického fóra v Karpaczi

Centrum európskych projektov sa spolu s programami cezhraničnej spolupráce zúčastnilo na Ekonomickom fóre. Tento rok sa podujatie výnimočne uskutočnilo v Karpaczi – 8. až 10. septembra 2020. Tohtoročné motto fóra bolo: „Európa po pandémii: Solidarita, sloboda, súdržnosť?“. Náš program reprezentoval vedúci spoločného technického sekretariátu – Krzysztof Kaczmarek.

 Leszek Buller, Zdzisław Szwed i Wojciech Gizicki Počas poroty

Podujatie zhromaždilo známych predstaviteľov sveta politiky, obchodu a médií. V rámci panelov s rôznorodou tematikou nechýbala diskusia na tému územnej spolupráce a rozvoja pohraničia. Moderátorom panelu „Medziregionálna a cezhraničná spolupráca v strednej a východnej Európe“ bol riaditeľ Centra európskych projektov, Dr. Leszek Buller. Riaditeľ zdôraznil, že Európska komisia propaguje programy cezhraničnej spolupráce vrátane programov Interreg, s cieľom prekonávať bariéry, napríklad vonkajšiu hranicu EÚ alebo odlišný jazyk.

Hosťami boli: pán Zdzisław Szwed, člen správneho orgánu Lubelského vojvodstva a pán Wojciech Gizicki, profesor a prodekan z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Prednášajúci vo svojich vystúpeniach predstavili prínos plynúci z realizácie projektov EÚ.