Školenia pre prijímateľov

Monitorujúci výbor PL-SK v marci 2019 schválil projekty na poskytnutie finančného príspevku v rámci druhých výziev. Z tohto dôvodu Spoločný technický sekretariát organizuje jarné školenia týkajúce sa pravidiel realizácie projektov pre prijímateľov Programu z oblasti dedičstva, vzdelávania a multimodálnej dopravy.

 

 

Školenia sa budú konať:

  • 13.06.2019 v Prešove (prednášková sála v budove PSK)
  • 14.06.2019 v Žiline (prednášková sála v budove ŽSK)

 

Školenia sú naplánované aj pre poľských partnerov v Poľsku : 28.05. v Krakove - projekty z multimodálnej dopravy a vzdelávania. A 18.06. v Krakove z oblasti dedičstva.

 

Na školeniach budú prítomní kontrolóri, kontrolóri VO, predstaviteľ Národného orgánu ako aj pracovníci STS. Okrem pripravených bodov školenia, bude mať  prijímateľ moźnosť aj individuálných konzultácií.