Školenia pre žiadateľov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Predstavujeme aktuálny harmonogram školení pre žiadateľov programu Interreg Poľsko − Slovensko 2021-2027.

 

Registrácie na školenia vykonávajú regionálne kontaktné body (RKB) vo vašom regióne. RKB tiež poskytujú ďalšie podrobné informácie o školeniach. Zoznam RKB sa nachádza na internetovej stránke programu:

Hľadaj kontaktný bod – Interreg Poľsko –Slovensko 2014-2020 (plsk.eu)

 

  • 12.01.2023 predmet školenia: ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY priorita 2. Prepojenejšie pohraničie; špecifický cieľ 1. Rozvoj aposilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu kTEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru so zohľadnením aspektov udržateľnej dopravy. Miesto školenia: Krakov, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa Nila, ul. Wita Stwosza 12.

 

  • 16.01.2023 predmet školenia: ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY priorita 2. Prepojenejšie pohraničie; špecifický cieľ 1. Rozvoj aposilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu kTEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru so zohľadnením aspektov udržateľnej dopravy. Miesto školenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

 

  • 17.01.2023 predmet školenia: KLÍMA A BIODIVERZITA priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy; špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. Miesto školenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

 

  • 18.01.2023 predmet školenia: KLÍMA A BIODIVERZITA priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy; špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. Miesto školenia: Prešovský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Prešove Námestie mieru 2, 08001 Prešov.

 

  • 20.01.2023 predmet školenia: KLÍMA A BIODIVERZITA priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy; špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. Miesto školenia: Bielsko-Biała, Sala konferencyjna nr 122 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, u. Piastowska 40, 43-300. 

 

  • 23.01.2023 predmet školenia: KLÍMA A BIODIVERZITA priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy; špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. Miesto školenia: Podkarpatské vojvodstvo, presné miesto bude uvedené v neskoršom termíne.

 

  • 24.01.2023 predmet školenia: KLÍMA A BIODIVERZITA priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy; špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. Miesto školenia: Kancelária združenia Euroregión Tatryv Novom Targu, ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-400 Nový Targ.

 

  • 27.01.2023 predmet školenia: ŠTÁTNA POMOC. Miesto školenia: online.

 

  • 02.02.2023 predmet školenia: WOD2021 – aplikácia na predkladanie žiadostí o príspevok. Miesto školenia: online.