Školenia pre žiadateľov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021−2027

Predstavujeme aktuálny harmonogram školení pre žiadateľov programu Interreg Poľsko − Slovensko 2021−2027.

 

  •  štátna pomoc, online

podrobnosti budú oznámené čoskoro

  • 14.06.2023 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Priorita 2 „PREPOJENEJŠIE POHRANIČIE“ Špecifický cieľ 1 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 2. zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu mimo miest.

Priorita 3 „TVORIVÉ A TURISTICKY ATRAKTÍVNE POHRANIČIE“ Špecifický cieľ 1 Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Priorita 4 „SPOLUPRÁCA MEDZI INŠTITÚCIAMI A OBYVATEĽMI POHRANIČIA“ Špecifický cieľ 1 Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.

Školenie je jednodňové a zahŕňa dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú prioritu.

Program školenia:  Program školenia 14.06.2023 (pdf) 851.0 KB

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenia vopred registrovať, a to najneskôr do 12.06.2023.

V prípade účasti Vás prosíme o oficiálnu registráciu prostredníctvom nižšie uvedeného linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVfp-YCgT5ga9A4KIDwWX3f3oMGrMuuKzGV7ZB2l5w9valVw/viewform

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.

 

  • 15.06.2023 v Veľká zasadačka Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Priorita 2 „PREPOJENEJŠIE POHRANIČIE“ Špecifický cieľ 1 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 2. zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu mimo miest.

Priorita 3 „TVORIVÉ A TURISTICKY ATRAKTÍVNE POHRANIČIE“ Špecifický cieľ 1 Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Priorita 4 „SPOLUPRÁCA MEDZI INŠTITÚCIAMI A OBYVATEĽMI POHRANIČIA“ Špecifický cieľ 1 Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.

Školenie je jednodňové a zahŕňa dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú prioritu.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenie vopred registrovať vyplnením tohto formulára, najneskôr do 09.06.2023.

V prípade účasti Vás prosíme o oficiálnu registráciu prostredníctvom nižšie uvedeného linku: https://docs.google.com/forms/d/1hbdirN1n7wQN9o2lxlMfVZfqKqB4vWj6Hl8yQJunM7w/viewform?edit_requested=true

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.