Slávnostné otvorenie investícií v rámci projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom

30. mája 2022 sa konalo slávnostné otvorenie investícií zrealizovaných v Rope v rámci projektu „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí“.

 

Vedúci partner, obec Ropa, vybudoval Stredisko tvorivej práce „Hyblówka“. Zariadenie je inšpirované tvorbou Antoniho Hybla – umelca a vynálezcu poľských huslí s okrídlenou dušou, ktorý pred 2. svetovou vojnou býval v dedine Ropa. V budove pôsobí husliarska, sochárska a maliarska dielňa.

Nadácia „Szlachetne zdrowie...“ zrealizovala v rámci spoločného projektu reštauráciu pivníc a parku pri kúrii. V pivniciach kúrie bola otvorená expozícia venovaná pokladom Karpát. Zreštaurované pivnice kúrie sú priestorom, v ktorom vznikli tematické chodníky so zaujímavými poznatkami súvisiacimi s územím Karpát. Súčasťou expozície je rozľahlý park okolo kúrie.

Na slávnosti sa zúčastnili o. i.: Grzegorz Puda – Minister fondov a regionálnej politiky, Barbara Bartuś a Elżbieta Zielińska – poslankyne do Snemu PR, Wiktor Durlak – senátor PR, zástupcovia samosprávy okresu Gorlice, starostovia obcí, miestni poslanci a zástupcovia projektových partnerov.

Obec Ropa a obec Zborov sú miesta plné čarovných zákutí, ktoré sa vďaka finančnému príspevku zmenia na nepoznanie. V Zborove boli zreštaurované kaplnka a hradná bašta. Partneri usporiadali cyklické jarmoky zamerané na popularizáciu dedičstva pohraničia. Ekonomická univerzita v Krakove pripravila a zrealizovala postgraduálne štúdium a školenia pripravujúce kádre na cezhraničnú spoluprácu, zúčastnili sa na ňom osoby angažované do kultúrnej politiky, ochrany životného prostredia a cestovného ruchu. Okrem toho sa pre zdravotne postihnutých konal cyklus workshopov venovaných miznúcim profesiám z územia pohraničia. Čerešničkou na torte je virtuálny sprievodca dostupný na stránke Wrota Karpat.

    Slávnostné otvorenie investícií v rámci projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom Slávnostné otvorenie investícií v rámci projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom Slávnostné otvorenie investícií v rámci projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom Slávnostné otvorenie investícií v rámci projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom