Správa z Ekonomického fóra

Ekonomické fórum 2021 sa uskutočnilo v dňoch 7.-9. septembra v Karpaczi. Opäť sme zastupovali Program v propagačnom stánku, a riaditeľ Centrum európskych projektov, dr Leszek Buller, viedol jeden z panelov.

 

Tohtoročné XXX ekonomické fórum sa konalo pod heslom „Európa, ktorá hľadá vodcovstvo“. Fóra sa zúčastnilo viac ako 4 000 účastníkov z mnohých krajín.

Panel „Cezhraničná spolupráca – nové príležitosti pre regióny“ moderoval dr Leszek Buller, Riaditeľ Centra európskych projektov. Bola to debata akademických vedcov z Poľska, Česka a Rumunska. Účastníci panelovej diskusie hovorili o programoch cezhraničnej spolupráce v Poľsku, Českej republike, Nemecku, Bielorusku, na Ukrajine, v Rumunsku a Moldavsku.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 4 000 aktivistov, predstaviteľov miestnej samosprávy, poslancov, zástupcov podnikateľskej sféry a novinárov.