Správa z podujatia „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord“

V rámci investičných aktivít mikroprojektu „Spoločne za objavovaním prírodného a kultúrneho dedičstva náučných chodníkov sigord a tajch” bola realizovaná modernizácia turistických náučných chodníkov Sigord a Tajch. Na týchto zmodernizovaných chodníkoch žiadateľ - LESY Slovenskej republiky a poľský partner PGL LP Nadleśnictwo Rymanów realizujú tzv. „mäkké aktivity“ mikroprojektu. Jednou z týchto aktivít bolo aj podujatie „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord“.

 

Táto prezentácia bolo organizovaná pre znevýhodnené cieľové skupiny mikroprojektu (generácia rómskych detí a mládeže, deti s autizmom resp. iným postihnutím).  Aktivita bola zameraná na  bezpečné objavovanie prírody a využitie prospešného pôsobenia lesného prostredia na duševné a fyzické zdravie. Formou terénnej prezentácie bola predstavená modernizovaná infraštruktúra náučných chodníkov, kde lesní pedagógovia na jednotlivých zastávkach oboznamovali deti s lesom – spoločenstvom živej a neživej prírody. Cieľom bolo, okrem vytvorenia podmienok aj pre deti a mládež, budovať vzťah k ochrane životného prostredia.

Úspech podujatia potvrdzujú radostné tváre nie len detí, ale aj lesných pedagógov.

Viac o mikroprojekte: https://www.lesy.sk/lesy/o-nas/projekty-spolupraca/projekty-eu/projekty/pl-sk-2014-2020/spolocne-za-objavovanim-prirodneho-kulturneho-dedicstva-naucnych-chodnikov-sigord-tajch.html

    Správa z podujatia „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord“ Správa z podujatia „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord“ Správa z podujatia „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord“ Správa z podujatia „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord“