STS bude dňa 11.11.2022 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg Poľsko - Slovensko bude dňa 11.11.2022 zatvorený.