STS bude v dňoch 2.- 3. mája 2019 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 2.-3. mája 2019 zatvorený.