STS bude v dňoch 20.- 21. júna 2019 ZATVORENÝ

 

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 20.-21. júna 2019 zatvorený.