STS bude 9-10.09.2019 zatvorený

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 9-10.09.2019 zatvorený.