Sú nejaké zmeny, ktoré nie je možné vykonať v strešnom projekte ?

Áno, existuje niekoľko prípadov, v ktorých nie je možné vykonať zmeny:

  • nie je možné meniť rozpočet úlohy „Príprava strešného projektu“
  • požadovanie zmeny v ukončenom projekte/mikroprojekte
  • zmeny v strešných projektoch a mikroprojektoch nesmú byť v rozpore s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí monitorovacieho výboru alebo výboru pre mikroprojekty o poskytnutí finančného príspevku pre zámer.