V akom jazyku je potrebné vypracovať opisnú časť žiadosti o platbu?

Opis aktivít musí byť uvedený:

  • v jazyku krajiny partnera – v prípade čiastkovej žiadosti o platbu;
  • v poľskom a slovenskom jazyku – v prípade súhrnnej žiadosti o platbu pre projekt. Je potrebné pamätať na to, aby boli obidve jazykové verzie konzistentné – obsahovali rovnaké informácie.