V čom sa líšia karty: Korešpondencia a Korešpondencia EÚS? Ktorú kartu máme vybrať, ak chceme poslať správu spoločnému technickému sekretariátu?

Vedúci partner môže komunikovať so spoločným technickým sekretariátom pomocou karty Korešpondencia. Táto karta nie je prístupná pre ostatných partnerov projektu

Karta Korešpondencia EÚS je prístupná pre všetkých partnerov projektu na účely komunikácie s príslušným národným kontrolórom projektu.