V. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty (Žilinský kraj a Euroregion Tatry)

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlasuje dňa 09.09.2020 V. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Výzva je vyhlásená v rámci:
- prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"

Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:

Žilinský samosprávny kraj: cca 49 814, 84 EUR.

Termín na predkladanie žiadostí: od 09.09.2020 do 30.09.2020 v čase do 15:00 hodiny

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:
okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Prešovský samosprávny kraj:
- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

Oblasť podpory na poľskej strane:
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:
· individuálne mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v slovenskom a v poľskom jazyku;

  • výška financovania: min. 2 000 EUR a max. 50 000 EUR (z EFRR)
  • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
  • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 30. septembra 2020 v čase do 15:00 hod.
Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Ďalšie detaily na stránke Žilinského samosprávneho kraja