Vyhlásenie výzvy pre kandidátov na expertov pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov - Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. vyhlasuje dňa 20.10.2023 výzvu pre kandidátov na expertov pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Podrobné informácie nájdete tu (kliknite).