Výsledky II. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu pre obdobie 2021-2027

II. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa uskutočnilo v dňoch 1.-2. decembra 2022 v Lipowej pri meste Żywiec. Zasadnutie bolo veľmi úspešne. MV schválil systém a kritéria hodnotenia pre štandardné projekty a projekty FMP, Príručku programu vrátane príloh, Komunikačnú stratégiu a zmeny v Pracovnom poriadku Monitorovacieho výboru. Okrem toho sa odprezentoval plán aktivít MV na rok 2023, výška alokácií a špecifické podmienky výziev na roky 2022 a 2023 ako aj aplikácia WOD2021 a štruktúra žiadosti o príspevok vrátane príloh.