Výsledky III. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko–Slovensko 2021 – 2027

III. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo online 26. mája 2023.

Monitorovací výbor schválil zmeny v príručke programu (kapitola 3.11.1) a kritérií formálneho hodnotenia štandardných projektov (príloha č. 9.1).