Výsledky XII. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu

XII. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo online dňa 1. decembra 2021. Počas zasadnutia sme predstavili okrem iného stav implementácie programu, využitie úspor v rámci jednotlivých prioritných osí. Prijali sme tiež zmenené „Zásady implementácie strešných projektov“ a plán informačných a propagačných aktivít na rok 2022.

 

Počas XII. zasadnutia: